St. Just surt 06:21 i es pon 21:15 surt 22:37 i es pon 06:49

Publicacions

COL·LECTÀNIA SANT PACIÀ

Obres de recerca sobre temes d'interès teològic i eclesial, produïts al si de la Facultat de Teologia de Catalunya.

 

120. Daniel PALAU VALERO, Raíces de la teología pastoral. Herencia del Concilio Vaticano II en el evangelio de Marcos, 2022, 251 pp. ISBN: 978-84-124990-8-7. PVP: 29,5 €.

119. Xavier Navarro, El concepte de quenosi en la teologia de Jürgen Moltmann, repte per a la teologia actual, 2022. 294 pp. ISBN: 978-84-124990-3-2. PVP: 25 €. 

118. Ricardo Mejía Fernández, El giro fenomenológico en las neurociencias cognitivas: de Francisco Varela a Shaun Gallagher, 2019, 513 pp. ISBN: 978-84-949132-9-7. PVP:  24 €.

117. Xavier MATOSES, "Quien tenga oídos...". Estudio teológico-narrativo del "escuchar" en el evangelio de Marcos, 2016, 386 pp. ISBN: 978-84-944840-8-7. PVP: 22 €.

116. Josep GIL I RIBAS, La bellesa de la veritat i la veritat de la bellesa. Un assaig inspirat en la teologia cristiana, 2017, 421 pp. ISBN: 978-84-944840-9-4. PVP:  29 €.

114. Joan TORRA BITLLOCH, La sacramentalitat de la Pasqua a les cartes 54 i 55 de sant Agustí, 2017, 308 pp. ISBN: 978-84-947195-6-1. PVP: 24 €.

113. Francisco José GÉNOVA OMEDES, Anne Foerst. Dimensión religiosa de la búsqueda de inteligencia artificial, 2016, 351 pp ISBN: 978-84-944840-4-9. PVP: 31 €

112. Armand PUIG I TÀRRECH, Teologia de la Paraula. A la llum de la Dei Verbum, 2015, 290 pp. ISBN: 978-84-943641-5-0. PVP: 24 €.

111. Xavier MORLANS I MOLINA (ed.), A la recerca de la llum. Revelació i religions, 2015, 280 pp. ISBN: 978-84-943641-9-8. PVP: 24 €.

110. Jordi CERVERA I VALLS, Jesús en la Carta als Hebreus. Una cristologia de matriu jueva, 2015, 250 pp. ISBN: 978-84-943641-0-5. PVP: 20 €.

109. Santiago BUENO SALINAS, Las personas jurídicas en el derecho canónico, 2014, 311 pp. ISBN: 978-84-941633-8-8. PVP: 24 €.

108. Armand PUIG I TÀRRECH, Estudis de Nou Testament, 2014, 632 pp. ISBN: 978-84-941633-2-6. PVP: 26 €.

107. Daniel PALAU VALERO, La Iglesia-sacramento y los sacramentos de la Iglesia, 2014, 503 pp. ISBN: 978-84-941633-4-0.PVP: 24 €.

106. Valentí SERRA DE MANRESA, Els frares caputxins de Catalunya: De la Segona Rpública a la postguerra (1931-1942), 2014374 pp. ISBN: 978-84-941633-3-3. PVP: 24 €.

105. Joan PLANELLAS I BARNOSELL, "L'Església dels pobres" en el Concili Vaticà II, 2013, 237 pp. ISBN: 978-84-939972-9-8. PVP: 19 €. 

104. Antoni Jesús DOLS SALAS, La penitència en els escrits de Tertul·lià, 2013, 488 pp. ISBN: 978-84-939972. PVP: 29 €.

103. Emili MARLÉS I ROMEU (ed.), Trinitat, univers, persona, 2013, 318 pp. ISBN: 978-84-939972-7-4. PVP: 24 €.

102. Josep CASTANYÉ SUBIRANA, Història de la teologia protestant alemaya, 2013, 451 pp. ISBN: 978-84-939972-6-7.PVP: 29 €.

101. Joan ANDREU ALCINA, Ramon Llull y el pensamiento transcendental como vía de acceso a la trascendencia, 2012, 312 pp. ISBN: 978-84-939972-0-5. PVP: 25 €.

100. Valentí SERRA DE MANRESA, La predicació dels framenors caputxins des de l'arribada a Catalunya al Concili Vaticà II (1578-1965), 512 pp. ISBN: 978-84-938620-6-0. PVP: 35 €.

99. Joan Carles CÀNOVAS MIRANDA, La decisió de ser un mateix. La funció de la culpa, l'amor i la mort en la constitució de la personalitat segons Sören Kierkegaard291 pp. ISBN: 978-84-938620-4-6. PVP: 22 €.

98. Josep Oriol TUÑÍ, El do de la veritat (Jn 1,17). L’evangeli segons Joan com a revelació de Jesús, 220 pp. ISBN: 978-84-938620-5-3. PVP:  20 €.

97. Joan BADA I ELÍAS, Societat i Església a Catalunya. Cent anys entre constitucions i dictadures (1876-1978), 276 pp. ISBN: 978-84-938620-0-8. PVP 18 €.

96. Josep CASELLAS I MATAS, Una teologia atenta a l'actualitat. Lloc i funció de l'actualitat en el mètode teològic d'Henri Bourgeois, 207 pp. ISBN: 978-84-937426-8-3. PVP: 15 €.

95. Emili MARLÉS ROMEU, Trinidad creadora y cosmología. El diálogo teología – ciencias y el misterio de la Creación en escritos de Ian G. Barbour y Denis Edwards385 pp., ISBN: 978-84-937426-2-1. PVP: 25 €.

94. Carles MASCARÓ I BUYREU,  La revelació de Déu, pedagogia d'humanitat. Reflexió teològica sobre una experiència de reforma educativa a Catalunya: 1978-2003, 2010, 494 pp. ISBN: 978-84-937426-1-4. Facultat de Teologia de Catalunya – Escola Pia de Catalunya. PVP: 25 €. 

93. Manuel CLARET, El matrimoni, comunitat de vida i amor, 2009, 239 pp. (en coedició amb el CPL): ISBN: 978-84-9805-359-3 (CPL), ISBN: 978-84-936652-7-2 (FTC). PVP: 20 €.

92. Valentí SERRA DE MANRESA, Aportació dels framenors caputxins a la cultura catalana: des de la fundació a la guerra civil (1578-1936), 2009, ISBN: 978-84-936652-3-4. PVP: 35 €. 

91. Joan RIGOL i ROIG, Dignitat de la persona. Fonament teològic en la filosofia política de J. Maritain, 2008, 397 pp.,  ISBN: 978-84-936652-2-7. PVP: 25 €.

90. Jaume ANGELATS i MORATÓ, Caín i Abel: Paraula o violència. Perspectiva hermenèutica, lectura exegètica i aproximació psicoanalítica de Gn 4,1-16, 2008, 237 pp. ISBN 978-84-935970-7-8. PVP: 20 €.

89. Jordi SÁNCHEZ BOSCH, Efesis i Colossencs: dues cartes de Pau?, 2007, 252 pp, ISBN 978-84-935144-8-8. PVP: 20 €.

88. Joan ANDREU ALCINA, Voluntat de fonamentalitat i experiència de Déu. Zubiri i el problema de Déu, 2007, 249 pp, ISBN 978-84-935144-5-7. PVP: 20 €. 

87. Jaume FONTBONA, La Cena del Senyor, misteri de comunió, 2007, 268 pp, ISBN 978-84-935144-4-0. PVP: 20 €. 

86. Rafael SERRA, L’ordenació dels preveres i diaques i la institució de ministeris eclesiàstics en la litúrgia hispànica. Anàlisi litúrgico-teològica dels Ordines XIV-XVIII del Liber ordinum episcopalis. 2006. 370 pp.  ISBN10: 84-935144-2-X. ISBN 13: 978-84-935144-2-6 . PVP: 25 €.

85. Valentí SERRA DE MANRESA, Tres segles de vida missionera. La projecció pastoral «ad gentes» dels framenors caputxins de Catalunya (1680-1989). 2006. 752 pp.  ISBN 10: 84-935144-1-1. ISBN13: 978-84-935144-1-9. PVP: 35 €.

84. Begonya PALAU I RIGOL, Les aparicions de Jesús Ressuscitat a les dones (Mt 28,8-10) i als Onze (Mt 28,16-20) com a textos complementaris. 2006. 330 pp.ISBN10: 84-935144-0-3 ISBN13: 978-84-935144-0-2. PVP:  22 €. 

83. Alberto CANO MERINO, El matrimonio y la familia. Su regulación canónica pastoral en la diócesis de Barcelona (1983-2000). 2005. 394 pp.  ISBN: 84-86065-96-8. PVP: 24 €.

82. Valentí SERRA DE MANRESA, El Terç orde dels Caputxins. Aportacions del laïcat franciscà a la història contemporània de Catalunya (1883-1957). 2004. 584 pp.  ISBN: 84-86065-95-X.  PVP: 32 €.

81. Gaspar MORA I BARTRÈS, La vida cristiana. Teologia moral fonamental. 2004. 422 pp.  ISBN: 84-86065-88-7. PVP: 24 €.

80. Jordi SÁNCHEZ BOSCH, Mestre dels pobles. Una teologia de Pau, l’Apòstol. 2003. 565 pp. ISBN: 84-86065-87-9. PVP: 24 €. 

79. Gabriel SEGUÍ I TROBAT, El Missal mallorquí de 1506. Estudi i edició segons l’exemplar de la Biblioteca Bartomeu March. 2003. 572 pp.  ISBN: 84-86065-86-0. PVP: 25 €.

78. Ramon RIAL, L’ensenyament superior a la Catalunya central entre els segles XVII i XIX. De la Universitat Literària de Vic (1599-1717) al Seminari Conciliar de Vic (1749-1868). 2003. 492 pp. ISBN: 84-86065-84-4. PVP: 30 €.

77. Carlos A. CASTRO CAMPOLONGO, La antropología teológica en Juan Luis Ruiz de la Peña. 2002. 582 pp.  ISBN: 84-86065-81-X. PVP: 34 €.

76. Valentí SERRA DE MANRESA, Les Clarisses-caputxines a Catalunya i Mallorca. De la fundació a la guerra civil (1539-1939). 2002. 456 pp.  ISBN: 84-86065-78-X. PVP: 25 €.

75. Francesc RAMIS DARDER, El triunfo de Yahvé sobre los ídolos (Is 40,12-44,23). «En vez de zarzas crecerá el ciprés». 2002. 374 pp. ISBN: 84-86065-73-9. PVP: 25 €.

74. Francesc Xavier PARÉS I SALTOR, L’Ordinari d’Urgell de 1536. 2002. 334 + 15 pp. ISBN: 84-86065-77-1. PVP: 20 €. 

73. Jaume GONZÀLEZ PADRÓS, L’assemblea litúrgica. Recerca teològica en el pensament d’Aimé Georges Martimort. 2001. 348 pp.  ISBN: 84-86065-72-0. PVP: 18 €.

72. Santiago BUENO SALINAS, El derecho canónico catalán en la baja Edad Media. La diócesis de Gerona en los siglos XIII y XIV. 2000. 416 pp.  ISBN: 84-96065-70-4. PVP: 21 €.

71. Frederic RAURELL, L’Antimodernisme i el Cardenal Vives i Tutó. 2000. 688 pp. ISBN: 84-96065-68-2. PVP: 30 €.

70. Valentí SERRA DE MANRESA, La Província de framenors caputxins de Catalunya: de la restauració provincial a l’esclat de la guerra civil (1900-1936). 2000. 528 pp. ISBN: 84-86065-66-6.  PVP: 24 €.

69. Joaquim MESEGUER, Societat humana i comunió amb Déu. La comunió dels sants, clau hermenèutica de la història en De Civitate Dei de sant Agustí.2000. 446 pp. ISBN: 84-86065-62-3. PVP: 21 €. 

68. Josep RIUS-CAMPS, Comentari als Fets dels Apòstols, IV: «D’Efes a Roma amb marrada a Jerusalem». Tercera i quarta fases de la missió al paganisme (Ac 18,24-28,31). 2000. 428 pp.ISBN: 84-86065-25-9 (obra completa)ISBN: 84-254-86065-61-5. PVP: 21 €. 

67. Jordi CERVERA, Esaú, el rebutjat de la comunitat. Tradicions jueves en He 12,16-17.1999. 230 pp.  ISBN: 84-86065-59-3. PVP: 18 €.

66. Rosa M. BOIXAREU I VILAPLANA, El gènere literari dels Testaments dels Dotze Patriarques.1999. 356 pp. ISBN: 84-86065-55-0. PVP: 18 €. 

65. M. Claustre SOLÉ I AUGUETS, Déu, una paraula sempre oberta. El concepte de Déu en el Qohèlet.1999. 376 pp.  ISBN: 84-86065-54-2. PVP: 15 €.

64. Xavier MORLANS I MOLINA, La experiencia de Dios en la acción social. Hipótesis para una interpretación teológica inspirada en los primeros escritos de Maurice Blondel. 1998. 172 pp.  ISBN: 84-86065-53-4. PVP: 15 €.

63. Valentí SERRA DE MANRESA, Els framenors caputxins a la Catalunya del segle XIX. Represa conventual, exclaustracions i restauració (1814-1900). 1998. 514 pp. ISBN: 84-86065-52-6. PVP: 24 €.

62. Miquel XANCÓ I ROCA, La catequesi bíblico-simbòlica. De la interpretació al·legòrica de Claude Lagarde a la interpretació simbòlica de Paul Ricoeur. 1998. 368 pp.  ISBN: 84-86065-51-8. PVP: 24 €.

61. Jaume MENSA I VALLS, Les raons d’un anunci apocalíptic. La polèmica escatològica entre Arnau de Vilanova i els filòsofs i teòlegs professionals (1297-1305): anàlisi dels arguments i de les argumentacions.1998. 394 pp. ISBN: 84-86065-50-X. PVP: 24 €. 

60. Enric CORTÈS - Teresa MARTÍNEZ, Sifre Deuteronomio. Comentario tannaítico al libro del Deuteronomio, vol. II: Pisqa 161-357.1997. 418 pp. ISBN: 84-86065-47-X. PVP: 24 €. 

59. Frederic RAURELL, «Doxa» en la teologia i antropologia dels LXX.1996. 492 pp. ISBN: 84-86065-47-X. PVP: 30 €. 

58. José Ignacio GONZÁLEZ FAUS, La autoridad de la verdad. Momentos oscuros del magisterio eclesiástico.1996. 276 pp. ISBN: 84-86065-45-3. EDICIÓ EXHAURIDA 

57. Valentí SERRA DE MANRESA, Els caputxins de Catalunya, de l’adveniment borbònic a la invasió napoleònica: vida quotidiana i institucional, actituds, mentalitat, cultura (1700-1814). 1996. 490 pp.  ISBN: 84-86065-44-5. PVP: 24 €.

56. Agustí BOADAS I LLAVAT, Roger Bacon: subjectivitat i ètica.1996. 318 pp.  ISBN: 84-920074-3-5. PVP: 18 €.

55. Valentí GIRBAU I TAPIAS, Església i societat a la Catalunya central. El bisbat de Vic a l’època del bisbe Veyan (1784-1815).1996. 600 pp.  ISBN: 84-920074-4-3. PVP: 24 €.

54. Josep RIUS-CAMPS, Comentari als Fets dels Apòstols, vol. III: «Fins als confins de la terra»: Primera i segona fases de la missió al paganisme (Ac 13,1-18,23).1995. 336 pp.  ISBN: 84-86065-25-9 (obra completa)ISBN: 84-86065-42-9. PVP: 21 €.

53. Manuel CLARET I NONELL, L’amor, la sexualitat i la fecunditat en el Magisteri de l’Església.1995. 432 pp. ISBN: 84-920074-2-7. PVP: 18 €. 

52. Jaume FONTBONA I MISSÉ, Comunión y sinodalidad. La eclesiología eucarística después de N. Afanasiev en I. Zizioulas y J. M. R. Tillard. 1994. 534 pp.  ISBN: 84-920074-0-0. PVP: 21 €.

51. Josep M. ROVIRA BELLOSO, El Misteri de Déu. 1994. 564 pp.  ISBN: 84-86065-36-4. PVP:18 €.

50. Josep GIL I RIBAS, Escatologia cristiana. 1994. 404 pp.  ISBN: 84-86065-40-2.- EDICIÓ EXHAURIDA

49. Màxim MUÑOZ I DURAN, Yves-M. Congar. Su concepción de teología y de teólogo.1994. 366 pp.  ISBN: 84-86065-39-9. PVP: 18 €.

48. Miquel GUAL I TORTELLA, Elements per a una Església de Comunió: del Vaticà I a «Lumen Gentium».1994. 280 pp.  ISBN: 84-86065-35-6. PVP: 16 €.

47. Josep RIUS-CAMPS, Comentari als Fets dels Apòstols, vol. II: «Judea i Samaria»: Gènesi de l’església cristiana a Antioquia.1993. 400 pp. ISBN: 84-86065-25-9. PVP: 23 €.

46. Josep HEREU I BOHIGAS, El mal com a problema filosòfic. Estudi del problema del mal en la filosofia de Jean Nabert i Paul Ricoeur. 1993. 230 pp. ISBN: 84-86065-33-X.  PVP: 16 €.

45. Josep GIL I RIBAS, De la «nosa» a la «nostalgia» de Déu. Estudi de la teologia de la Religió. 1992. 680 pp. ISBN: 84-254-1814-3. PVP: 27 €

44. Ramon CORTS I BLAY, L’arquebisbe Fèlix Amat (1750-1824) i l’última Il·lustració espanyola.1992. 688 pp. ISBN: 84-86065-26-7. PVP: 21 €. 

43. Josep RIUS-CAMPS, Comentari als Fets dels Apòstols, vol. I: «Jerusalem»: configuració de l’església judeocreient (Ac 1,1-5,42). 1991. 312 pp.  ISBN: 84-86065-29-9. PVP: 21 €.

42. Jacint DURAN, La veritable alegria segons sant Francesc. 1990. 160 pp. ISBN: 84-86085-19-4. PVP: 12 €.

41. Evangelista VILANOVA, Història de la teologia cristiana, vol. III: Segles XVIII, XIX i XX 1989. 786 pp.  ISBN: 84-86065-57-7 (obra completa) ISBN: 84-86065-17-8. PVP: 24 €.

40. Enric CORTÈS – Teresa MARTÍNEZ, Sifre Deuteronomio. Comentario tannaítico al libro del Deuteronomio, vol. I: Pisqa 1-160. 1989. 350 pp. ISBN: 84-600-7183-9. PVP: 29 €

39. Javier JIMÉNEZ LIMÓN, Pagar el precio y dar razón de la esperanza cristiana. Dos proyectos teológicos: Metz y Segundo. 1990. 592 pp.  ISBN: 84-86065-21-6. - EDICIÓ EXHAURIDA 

38. Madeleine TARADACH, El Midrash. Introducció a la literatura midràshica, als targumim i als midrashim. 1989. 236 pp. . ISBN: 84-86065-16-X.  PVP: 17 €.

37b. Lluís MARTÍNEZ-SISTACH, Las asociacions de fidels. 6a edició ampliada.2016. 223 pp. ISBN: 978-84-944840-3-2.   PVP: 18 €. 

37. Lluís MARTÍNEZ-SISTACH, Las asociaciones de fieles. 6a edició ampliada.2004. 208 pp. ISBN: 84-86065-94-1.  PVP: 20 €. 

36. Evangelista VILANOVA, Història de la teologia cristiana, vol. II: Pre-reformes, Reforma, Contrareforma. Segona edició, revisada i ampliada.22001. 750 pp. ISBN: 84-86065-57-7 (obra completa). ISBN: 84-86065-71-2. PVP: 33€. 

35. Joan BADA, L’Església de Barcelona en la crisi de l’antic règim (1808-1833). 1984. 694 pp.  ISBN: 84-86065-12-7. PVP: 21 €.

34. Ramon PRAT I PONS, Compartir la joia de la fe. 1985. 256 pp.  ISBN: 84-86065-10-0. EDICIÓ EXHAURIDA 

33. Santiago BUENO, La noción de persona jurídica en el Derecho Canónico [EXHAURIT]. 1985. 262 pp.ISBN: 84-86065-09-7. PVP: 10 €. 

32. Evangelista VILANOVA, Història de la teologia cristiana, vol. I: Des dels orígens fins al segle XV. Segona edició, revisada i ampliada.21999. 1.050 pp.  ISBN: 84-86065-57-7 (obra completa) ISBN: 84-86065-58-5. PVP: 42€.

31. Josep GIL RIBAS, Els nostres morts no envelleixen. Escatologia cristiana, Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya – Herder 1984, 260 pp.

30. Josep GIL, La benaurança del cel i l’ordre establert. Aproximació a l’escatologia de la «Benedictus Deus». 1984. 318 pp. ISBN: 84-86065-05-4. PVP: 12 €. 

29. Josep HEREU, Transcendència i revelació de Déu. 1983. 154 pp.  ISBN: 84-600-3302-3. PVP: 8 €.

28. Armand PUIG, La parabole des dix vierges. 1983. 308 pp. PVP: 21 €. 

27. Salvador PIÉ-NINOT, Donar raó de l’esperança. Esboç de teologia fonamental, Facultat de Teologia de Barcelona: Herder 1983, 208 pp.

26. Josep LLIGADAS I VENDRELL, La eficacia de los sacramentos «ex opere operato» en la doctrina del Concilio de Trento. 1983. 270 pp. ISBN: 84-86065-01-1. PVP:  9 €.

25. Josep M. ROVIRA BELLOSO, Trento, una interpretación teológica. 1979. 390 pp. ISBN: 84-600-1281-6. PVP: 9 €. 

24. Ginés ARIMON GIRBAU, El problema de la seguridad social del clero. 1976. 494 pp. ISBN: 84-600-5741-0. PVP: 9 €. 

23. Enric CORTÈS, Los discursos de adiós de Gn 49 a Jn 13-17. Pistas para la historia de un género literario en la antigua literatura judía. 1976. 550 pp. ISBN: 84-254-0625-0. PVP: 10 €. 

22. Isidre GOMÀ, El evangelio según san Mateo, vol I, i vol II, Madrid: Marova 1966-1976.

21. Josep M. MARTÍ-BONET, Roma y las iglesias particulares en la concesión del Palio a los Obispos de Occidente. 1976. 268 pp. ISBN: 84-254-1050-9. PVP: 8 €. 

20. Gaspar MORA, La carta a los hebreos como escrito pastoral.1974. 262 pp. ISBN: 84-254-0983-7PVP: 8 €. 

19. Lluís MARTÍNEZ-SISTACH, El derecho de asociación en la Iglesia. 1973. 320 pp.  ISBN: 84-600-5661-9. PVP: 8 €.

18. Jaume TRASERRA, La tutela de los derechos subjetivos frente a la administración eclesiástica. 1972. 206 pp. PVP: 8 €. 

17. Salvador PIÉ I NINOT, La palabra de Dios en los libros sapienciales. 1972. 320 pp. PVP: 10 €

16. Jordi SÀNCHEZ-BOSCH, Gloriarse según San Pablo. 1970. 342 pp. PVP: 20 €. 

15. Joan BADA, Situació religiosa de Barcelona en el segle XVI. 1970. 296 pp. PVP: 8 €. 

14. Pedro RIBES MONTANÉ, Cognoscibilidad y demostración de Dios, según san Alberto Magno, Barcelona: Balmes 1968, 192 pp.

13. Pedro RIBES MONTANÉ, La inhabitación de la Santísima Trinidad, según san Alberto Magno, Barcelona: Balmes 1967, 175 pp.

12. Antoni MATABOSCH, La Iglesia y sus esperanzas. Algunas opiniones modernas acerca del porvenir de la Iglesia. 1965. 234 ppPVP: 8 €. 

11. Joaquín MONASTERIO, Estructura sacramental. Espiritualidad del P. La Puente. 1962. 254 pp. PVP: 8 €. 

10. Ginés ARIMON, La teología de la fe y Fray Diego de Deza.1962. 374 pp. PVP: 8 €. 

9. Antoni Briva, El tiempo de la Iglesia en la teología de Cullmann. 1961. 148 pp. PVP: 8 €. 

8. Gabriel SOLÁ, Tractatus dogmaticus de Eucharistia, Barcelona: Balmes 1961, 124 pp.

7. Josep Maria ROVIRA BELLOSO, La visión de Dios según Enrique de Gante, Barcelona: Seminario Conciliar – Casulleras 1960, 266 pp.

6. Pere TENA, La palabra «ekklesia». Estudio histórico-teológico, Barcelona: Seminario Conciliar – Casulleras 1958, 316 pp.

5. Juan María CASCANTE, Doctrina mariana de san Ildefonso de Toledo, Barcelona: Seminario Conciliar 1958, 356 pp.

4. Gabriel SOLÁ, Tractatus de Gratia Christi, Barcelona: Seminario Conciliar 1958, 224 pp.

3. Gabriel SOLÁ, Tractatus dogmaticus de Deo uno et trino, Barcelona: Ediciones Balmes 1957, 210 pp.

3. Gabriel SOLÁ, Tractatus dogmaticus de Deo uno et trino, Barcelona: Ediciones Balmes 1957, 210 pp.

2. Antonio BIVRA, La gloria y su relación con la gracia según las obras de san Buenaventura, Barcelona: Seminario Conciliar 1957, 324 pp.

1.Josep CAPMANY, «Miles Christi» en la espiritualidad de san Cipriano, Barcelona: Seminario Conciliar 1956, , 400 pp. EDICIÓ EXHAURIDA