St. Nicasi surt 08:10 i es pon 17:23 surt 13:58 i es pon 02:48

Agenda

XI Jornades d'Ètica i Món Contemporani: "Hi ha un futur per al treball decent?"

29-30 novembre

«El treball és un dret fonamental i és un bé per a l’home [...]. L’Església ensenya el valor del treball no tan sols perquè és sempre personal, sinó també pel seu caràcter de necessitat» (CDSE 287). Aquest caràcter del treball està esdevenint un escull per molts d’aquells que, tot i no estar desocupats, pateixen les conseqüències d’un treball que no els garanteix poder «disposar amb dignitat de la seva vida material, social, cultural i

espiritual» (CDSE 302).
La Facultat de Teologia de Catalunya (AUSP) a través del Seminari de Doctrina i Acció Social de l’Església (SEDASE) del Departament de Teologia Moral, organitza les seves Jornades anuals d’Ètica i Món Contemporani, dedicades enguany a reflexionar sobre Hi ha un futur per al treball decent? des de la perspectiva de la Doctrina social de l’Església.
 
«¿Què significa la paraula decència aplicada al treball? Significa un treball que, en qualsevol societat, sigui ex- pressió de la dignitat essencial de tot home o dona: un treball lliurement elegit, que associï efectivament els treballadors, homes i dones, al desenvolupament de la seva comunitat; un treball que, d’aquesta manera, faci que els treballadors siguin respectats, evitant tota dis- criminació; un treball que permeti satisfer les necessi- tats de les famílies i escolaritzar els fills sense que es vegin obligats a treballar; un treball que consenti els tre- balladors d’organitzar-se lliurement i fer sentir la seva veu; un treball que deixi espai per a retrobar-se ade- quadament amb les pròpies arrels en l’àmbit personal, familiar i espiritual; un treball que asseguri una condició digna als treballadors que arriben a la jubilació».
(Benet XVI, Caritas in Veritate 63).
 
Dimecres 29 de novembre
19.00h - Salutació. Dr. Santiago Bueno Salinas, vicerector de l'AUSP
              Presentació de les Jornades: Dr.Antoni Babra, director del SEDASE
 
19.25h - Panorama internacional del treball decent. Dr. Joaquín Nieto (Delegat de l'OIT a Espanya)
20.00h - Aspectes psicològics del treball. Dr. Francesc Martí Fernández, MC Mutual
20.35h - Taula Rodona. Moderador: Prof. Domènec Valls, cap del departament de Teologia Moral (FTC- AUSP)
 
Dijous 30 de novembre
19.00h - Presentació
19.05h - El treball en la qüestió social. Dr.Joan Costa, professor de moral social del SEDASE
19.40h - Microestratègies afavoridores del treball decent. Dr. Gabriel Ginebra, Abat Oliba CEU
20.15h - Taula Rodona. Moderador: Prof. Domènec Valls, cap del departament de Teologia Moral (FTC- AUSP)
20:45h - Cloenda de les Jornades. Dr. Joan Planellas, degà de la FTC (AUSP)