St. Romuald surt 06:17 i es pon 21:28 surt 14:43 i es pon 01:20

Taxes del curs 2017-2018

 
Matriculació i pagament
 
MATRÍCULA
Curs

Matrícula / €

Drets d’examen / €

Curs complet / €

1 cr./ ECTS (assig. solta) / €

1r.

302

33

335

35

2n.

302

33

335

35

3r.

1.475

96

1.571

47

4t.

1.475

96

1.571

47

5è.

1.475 

96

1.571

47

Curs Pont ISCR

 

1r

1.475

96

1.571

-

2n

335

26

361

Adaptació Pla Seminaris a Llicències FTC

268

15

283

-

Llicenciatura/Màster

1.582

314

1.896

67

Llicenciatura ISLB

2.266

350

2.616

67

Doctorat

1.625

350

1.975  [1]

128

 
CERTIFICATS
 • Estudis complets Bolònia: 80,00 € 
 • Estudis Complets anteriors a Bolònia: 50 €
 • Suplement al títol (SET) (duplicat): 80,00 €
 • Un curs: 22,00 €
 • Una asignatura: 10,00 €
 
DIPLOMES I SUPLEMENT AL TÍTOL
 • Batxillerat / Grau en Ciències Religioses: 135,00 €
 • Llicenciatura / Màster en Ciències Religioses: 175,00 €
 • Batxillerat / Grau en Teologia: 175,00 €
 • Llicenciatura / Màster en Teologia: 225,00 €
 • Doctorat en Teologia: 285,00 €
 
ALTRES
 • Terceres i quartes convocatòries: 15 €
 • Examen de Batxillerat: 160 €
 • Tesina: 355 €  [2]
 • Tesi doctoral: 475 €  [3]
 • Curs de Pastoral: Preparació al Ministeri: 595 €
 • Escola de Llengües: 240 €
 • Curs d’Aprofundiment Bíblic (curs sencer): 720€
 • Curs d'Aprofundiment Bíblic (1 bloc): 180 €
 • Curs de Formació  Permanent: 320 €
 • Prova d’Accés a la FTC: 110 €
 • Programes assignatures anys anteriors (preu per pàg.): 0,25 €
 • Taxa per matriculació fora de termini: 70 €
 
CONVALIDACIONS, ADAPTACIONS, RECONEIXEMENTS I EQUIPARACIONS
 • Assignatura: 15 €
 • Curs sencer: 160 €
 • Curs Pont per a Llicenciats en CR (un bloc): 30 €
 
Modalitat de pagament
 
A) ÍNTEGRE
 • Pagament de l’import total de la matrícula en un sol termini: fins el dia 30 de setembre de 2017. Es pot optar per dues modalitats:
  • Ingrés o transferència bancària al compte de la Facultat de Teologia de Catalunya: IBAN : ES28 2100 0900 9202 0980 2402 (CaixaBank, “la Caixa”)
  • Amb targeta de crèdit o dèbit a la Secretaria de la Facultat
 
B) FRACCIONAT
 • Pagament en dues quotes per l’import del 50% de matrícula [4]:
  • Modalitat única: Domiciliació bancària. Abans de finalitzar el període de matriculació l’alumne haurà de facilitar a Secretaria les dades bancàries i l’autorització per a la domiciliació dels rebuts:
   • 1) Fotocòpia de la llibreta o certificat bancari del compte
   • 2) Fotocòpia del NIF del titular
   • 3) Ordre d’autorització signada per al càrrec dels rebuts (imprès que facilita Secretaria). Terminis de cobrament dels rebuts: 10 d’octubre i 30 de desembre de 2017.
 
Els rebuts retornats tindran un recàrrec de 10,00 € i s’hauran d’abonar a Secretaria en un termini màxim de 15 dies. Si passat aquest termini el pagament no es fa efectiu, l’alumne serà donat de baixa i es perdran tots els drets de matriculació, amb independència dels pagaments realitzats.