St. Pere DamiĆ  surt 07:38 i es pon 18:32 surt 21:19 i es pon 09:36

Horaris

SECRETARIA
De dilluns a divendres, d’11,00 a 13,00 h
De dilluns a dijous, de 17,00 a 19,00 h
 
BIBLIOTECA EPISCOPAL
De dilluns a divendres, de 8,30 a 20,30 h