Sta. Perseveranda surt 06:19 i es pon 21:29 surt 21:55 i es pon 06:35

Calendari del curs 2016-17

JULIOL
04-08  Inscripció per als exàmens d’assignatures pendents (3a. i 4a. convocatòries).
11  Matrícula oberta per al curs 2016-2017 (es formalitzarà només on line).
11-22  Exàmens extraordinaris per a Primer i Segon curs.
 
SETEMBRE
 
OCTUBRE
Dl
 
Dm
 
Dc
 
Dj
 
Dv
 
Ds
 
Dg
 
 
 
 
1
2
3
4
 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 30
 
 
 
Dl
 
Dm
 
Dc
 
Dj
 
Dv
 
Ds
 
Dg
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27 
28 
29
30
31
 
 
 
 
 
 

01-02  
Inscripció per als exàmens d’assignatures pendents de Tercer, Quart i Cinquè curs (3ª i 4ª convocatòries).

01-09  Exàmens extraordinaris per a Tercer, Quart i Cinquè curs (Primer cicle) i Llicenciatura / Màster (Segon cicle).

09  Es tanca la matrícula del primer semestre del curs 2016-2017. Lliurament de la Memòria del Seminari de Síntesi (convocatòria extraordinària).

12 Comencen les classes del Primer semestre. FTC: Assemblea de Facultat (reunió de professors estables i no estables d’institucionals i llicència, juntament amb els delegats d’alumnes). FHEAG: Assemblea de Facultat.

19  FTC: Consell Permanent. FHEAG: Consell Permanent.

26  FTC: Reunió de Departaments – Projecte de recerca.

28  Elecció dels Delegats dels alumnes de cada curs.

29  Inauguració de curs a l’ISCR de Girona (ISCRGirona). 

 

03  FTC: Consell Permanent. FHEAG: Consell Permanent. Inauguració oficial del curs acadèmic 2016-2017 al Centre d’Estudis Teològics de Mallorca (CETEM) i a l’ISCR de Mallorca (ISUCIR).

06  Inauguració oficial del curs acadèmic 2016-2017 (FTC, FFC i FHEAG). Lliçó inaugural del Prof. Jordi Gayà (sobre Ramon Llull), «De la comprensió a la contemplació. La teologia del beat de Ramon Llull».

10
 FTC: Reunió de Departaments – Gestió.

12  Festiu. Dia no lectiu.


13
 Matrícula oberta per a l’Examen de Llengua moderna (alumnes de Primer i segon cicle). Inauguració oficial del curs acadèmic 2016-2017 a l’ISCR de Vic (ISCRVic).

19  Elecció del Delegat dels alumnes de la FTC.


17  FTC: Consell Permanent. FHEAG: Consell Permanent. Inauguració oficial del curs acadèmic 2016-2017 a l’ISCR de Barcelona (ISCREB).


20  Reunió dels directors dels ISCR (migdia). Inauguració oficial del curs acadèmic 2016-2017 a l’ISCR de Lleida (IREL). Inauguració oficial del curs acadèmic 2016-2017 a l’ISCR Sant Fructuós de Tarragona (INSAF).


24  FTC: Reunió de Departaments – Projecte de recerca. FHEAG: Reunió de Departaments.


26  FFC: Jornada Shakespeare.

28  Es tanca la matrícula per a l’Examen de Llengua moderna (alumnes de Primer i segon cicle).


31  Festiu. Dia no lectiu.
 
NOVEMBRE
 
DESEMBRE
Dl
 
Dm
 
Dc
 
Dj
 
Dv
 
Ds
 
Dg
 
 

 1

 4
 5
6
7
8
9
10
11
 12
 13
14
15
16
17
18
 19
 20
21
22
23
24
25
 26
 27
28
29
30
 
 
 
  

01
 Festiu. Dia no lectiu.

02  Eucaristia per als professors, alumnes i amics difunts.


07  FTC: Consell Permanent. FHEAG: Consell Permanent.


14  FTC: Reunió de Departaments – Gestió. FHEAG: Consell de Facultat.


16-18  Congrés sobre Ramon Llull (Coorganitzen les Facultats de Teologia i Filosofia de l’AUSP amb la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona.

21  FTC: Consell de Facultat.

23  Examen de Llengua moderna (alumnes de Primer i Segon cicle). FFC: Festivitat del Beat Ramon Llull (1232-1316). Cloenda dels actes del VII Centenari (URL).

28  FTC: Reunió de Departaments – Projecte de recerca. FHEAG: Reunió de Departaments.

30  FTC: Jornades d’Ètica i món contemporani «El canvi climàtic i el desenvolupament sostenible» (tarda).
 
 
Dl
 
Dm
 
Dc
 
Dj
 
Dv
 
Ds
 
Dg
 
 
 
 
1
2
3
4
5
 6
7
 8
 9
 10
 11
12
13
14
15
16
 17
 18
19
20
21
22
23
 24
 25
26
27
28
29      

01  FTC: Jornades d’Ètica i món contemporani «El canvi climàtic i el desenvolupament sostenible» (tarda).

05  Dia lectiu.

06  Festiu. No lectiu.

07  Dia lectiu.

08  Festiu. No lectiu.

09  Dia no lectiu.

12  FTC: Reunió de Departaments – Gestió. FHEAG: Reunió de Departaments.

21  Celebració del Nadal.

22  Final de les classes.

23  Comencen les vacances de Nadal. No lectiu.
GENER
 
FEBRER
Dl 
 
Dm 
 
Dm 
 
 Dj
 
 Dv
 
Ds 
 
Dm 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
Dl
 
Dm
 
Dc
 
Dj
 
Dv
 
Ds
 
Dg
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 


09  Represa de les classes. FTC: Reunió de Departaments – Gestió. FHEAG: Reunió de Departaments.

10-13  Inscripció per als exàmens d’assignatures pendents (3ª i 4ª convocatòries).

13  Final del Primer Semestre (institucionals i llicència en Litúrgia).

16  FTC: Consell Permanent. FHEAG: Consell Permanent.

19  Reunió de Directors dels ISCR (migdia).

20  Final del Primer Semestre (llicències, menys Litúrgia).

16-27  Període d’exàmens.

30-31  Setmana blanca. No hi ha classes
 

 

01-03
Setmana Blanca. No hi ha classes.

06 Comencen les classes del Segon Semestre. FTC: Assemblea de Facultat. FHEAG: Assemblea de Facultat.

13 FTC: Reunió de Departaments – Gestió. FHEAG: Reunió de Departaments.

20 FTC: Consell Permanent. FHEAG: Consell Permanent.

27 FTC: Reunió de Departaments – Projecte de recerca. FHEAG: Reunió de Departaments.
MARÇ
 
ABRIL
Dl
 
Dm
 
Dc
 
Dj
 
Dv
 
Ds
 
Dg
 
 
 
1
2
3
4 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 

06  FTC: Consell de Facultat. FHEAG: Consell de Facultat.

08
  Dia de les Facultats. Festa de Sant Pacià. Activitats extraordinàries.

13
  FTC: Reunió de Departaments – Gestió. FHEAG: Reunió de Departaments.

15-16  Simposi Internacional: Reforma i reformes en l’Església: «Algunes lliçons històriques de la reforma de l’Església».

20  FTC: Consell Permanent. FHEAG: Consell Permanent.

27  FTC: Reunió de Departaments – Projecte de recerca. FHEAG: Reunió de Departaments.

 
Dl
 
Dm
 
Dc
 
Dj
 
Dv
 
Ds
 
Dg
 
 
 
 
 
 
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

03  FTC: Consell Permanent. FHEAG: Consell Permanent.
S’obre la matrícula per a les proves d’accés a la FTC per a majors de 25, 40 i 45 anys.

07  Final de les classes. Festes Pasquals.

24
  Represa de les classes. FTC: Reunió de Departaments – Projecte de recerca. FHEAG: Reunió de Departaments.

28  Es tanca la matrícula per a les proves d’accés a la FTC per a majors de 25, 40 i 45 anys.

 

MAIG
 
JUNY
Dl
 
Dm
 
Dc
 
Dj
 
Dv
 
Ds
 
Dg
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 

01  
Festa del treball. No lectiu.

08  FTC: Reunió de Departaments – Gestió. FHEAG: Reunió de Departaments.

10  Proves d’accés a la FTC: Prova escrita per a majors de 25 i 45 anys.

11  FTC: Jornada acadèmica de Sagrada Escriptura: «El llenguatge de la salvació en la Carta als Romans».

15  FTC: Consell de Facultat. FHEAG: Consell de Facultat.

22  FTC: Reunió de Departaments – Projecte de recerca. FHEAG: Reunió de Departaments.

24  Proves d’accés a la FTC: Prova específica per a majors de 25 anys i
entrevista per als majors de 40 i 45 anys.

26  FTC: Acaben les classes de Cinquè curs.

29  FTC: Consell Permanent. FHEAG: Consell Permanent.
 
 
Dl
 
Dm
 
Dc
 
Dj
 
Dv
 
Ds
 
Dg
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 

10
Matrícula oberta per al curs 2017-2018 (es formalitzarà només on line). 

Els dies en vermell són no lectius.
Els dies en ombrat corresponen a activitats extraordinàries.