St. Romuald surt 06:17 i es pon 21:28 surt 14:43 i es pon 01:20

Calendari del curs 2017-18

JULIOL
03-07  Inscripció per als exàmens d’assignatures pendents (3a i 4a convocatòries).
10  Matrícula oberta per al curs 2017-2018 (es formalitzarà només on line).
10-21  Exàmens extraordinaris per a Primer i Segon curs.
 
SETEMBRE
 
OCTUBRE
Dl
 
Dm
 
Dc
 
Dj
 
Dv
 
Ds
 
Dg
 
 
 
 
 
1
2
3
 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 29
30
 
 
Dl
 
Dm
 
Dc
 
Dj
 
Dv
 
Ds
 
Dg
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 
27 
28
29
30
31
 
 
 
 
 

04-05  
Inscripció per als exàmens d’assignatures pendents de Tercer, Quart i Cinquè curs (3a i 4a convocatòries).

04-08  Exàmens extraordinaris per a Tercer, Quart i Cinquè curs (Primer cicle) i Llicenciatura / Màster (Segon cicle).

08  Es tanca la matrícula del primer semestre del curs 2017-2018. Lliurament de la Memòria del Seminari de Síntesi (convocatòria extraordinària).

12 Comencen les classes del Primer semestre.
 
13 AUSP: Consell de Direcció (migdia)
 
15 FTC: Es tanca el període de sol·licitud de convalidacions.
 
18 AUSP: Assemblea de Professors de tot l'Ateneu (professors estables i no estables d’institucionals i llicència, juntament amb els delegats d’alumnes).

20  AUSP: Consell de Direcció (migdia)
 
25  Dia no lectiu

27  Elecció dels Delegats dels alumnes de cada curs.
 
28 Inauguració oficial del curs acadèmic 2017-2018 a l’Institut Superior de Ciències Religioses de Girona (ISCRGirona)
 
29 FHEAG: Es tanca la matrícula per al segon cicle (màsters)


 
 
02  FTC: Consell Permanent. FHEAG: Consell Permanent. 
 
05 Inauguració oficial del curs acadèmic 2017-2018 a l’Institut Superior de Ciències Religioses de Vic (ISCRVic).

09  FTC: Reunió de Departaments – Gestió.

12  Festiu. Dia no lectiu.


13
 Dia no lectiu

16 FTC: Consell Permanent. FHEAG: Consell Permanent. Matrícula oberta per a l'Examen de llengua moderna (alumnes de Primer i segon cicle). FHEAG: Es tanca el període de sol·licitud de convalidacions.
 
18 Elecció del Delegat dels alunes de la FTC. Reunió de directors dels ISCR )migdia). AUSP: Runió del Senat Acadèmic.
 
19 Inauguració oficial del curs acadèmic 2017-2018 a l'ISCR de Lleida (IREL) i a l'ISCR "Sant Fructuós" de Tarragona (INSAF).
 
23 FTC: Reunió de departaments - Projecte de recerca. FHEAG: Reunió de departaments.
 
25 Inauguració oficial del curs acadèmic 2017-2018 (FTC, FFC i FHEAG). Lliçó inaugural del Prof. Dr.Jaume González Padrós (FTC-ISLB): «In spiritu et virtute Liturgiae. Romano Guardini-Joseph Ratzinger».

31  Es tanca la matrícula per a l’Examen de Llengua moderna (alumnes de Primer i segon cicle).

 
NOVEMBRE
 
DESEMBRE
Dl
 
Dm
 
Dc
 
Dj
 
Dv
 
Ds
 
Dg
 
 
 

 1

 3
 4
5
6
7
8
9
10
 11
 12
13
14
15
16
17
 18
 19
20
21
22
23
24
 25
 26
27
28
29
30
 
 
  

01
 Festiu. Dia no lectiu.

06 FTC: Consell Permanent. FHEAG: Consell Permanent
 
08 Eucaristia per als professors, alumnes i amics difunts.

13  FTC: Reunió de Departaments - Gestió. FHEAG: Consell de Facultat.


16-17  FHEAG:
 Jornades d'Estudi "Les basíliques històriques de la ciutat de Barcelona. I: La basílica de Santa Maria del Pi".

18  Conferiment del doctorat honoris causa al Dr.Alexandre Olivar, O.S.B. (matí) (Monestir de Montserrat)
 
20 FTC: Consell de Facultat.

22 Examen de Llengua moderna (alumnes de Primer i Segon cicle).

27  FTC: Reunió de Departaments – Projecte de recerca. FHEAG: Reunió de Departaments.
 
29 S’inicia el Congrés «Episcopus» (Vic, 29 novembre-1 desembre), organitzat per l’ISCRVic-AUSP.

29-30  FTC: Jornades d’Ètica i món contemporani «Hi ha un futur pel treball decent?» (tarda).
 
 
Dl
 
Dm
 
Dc
 
Dj
 
Dv
 
Ds
 
Dg
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
 6
 7
 8
 9
 10
11
12
13
14
15
 16
 17
18
19
20
21
22
 23
 24
25
26
27
28
29
30
31

06  Festiu. No lectiu.

07  Dia no lectiu.

08  Festiu. No lectiu.

11  FTC: Reunió de Departaments – Gestió. FHEAG: Reunió de Departaments.

20  Celebració del Nadal.

22  Final de les classes.

23  Comencen les vacances de Nadal
.
GENER
 
FEBRER
Dl 
 
Dm 
 
Dm 
 
 Dj
 
 Dv
 
Ds 
 
Dm 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
Dl
 
Dm
 
Dc
 
Dj
 
Dv
 
Ds
 
Dg
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 


08  Represa de les classes. FTC: Reunió de Departaments – Gestió. FHEAG: Reunió de Departaments.

10 Reunió dels Directors dels ISCR (migdia). AUSP: Reunió del Senat Acadèmic. 

10-12  Inscripció per als exàmens d’assignatures pendents (3ª i 4ª convocatòries).

12  Final del Primer Semestre (institucionals i llicència en Litúrgia).

15  FTC: Consell Permanent. FHEAG: Consell Permanent.
 
17-19 Congrés internacional «Què va ser el 1968? Una lectura 50 anys després» (AUSP – UB – Pontificio Comitato di Scienze Storiche)

15-26  Període d’exàmens.

29-31  Setmana blanca. No hi ha classes
 

 

01-02
 Setmana Blanca. No hi ha classes.

05 Comencen les classes del Segon Semestre. FTC: Assemblea de Facultat. FHEAG: Assemblea de Facultat.

12 FTC: Reunió de Departaments – Gestió. FHEAG: Reunió de Departaments.
 
14 AUSP: Consell de direcció.
 
15 FTC-FHAEG: Es tanca el període de sol·licitud de convalidacions per als alumnes que inicien els estudis el Segon Semestre.

19 FTC: Consell Permanent. FHEAG: Consell Permanent.
 
21-22 Simposi Internacional: Reforma i reformes en l'Església.

26 FTC: Reunió de Departaments – Projecte de recerca. FHEAG: Reunió de Departaments.
 
MARÇ
 
ABRIL
Dl
 
Dm
 
Dc
 
Dj
 
Dv
 
Ds
 
Dg
 
 
 
 
1
2
3 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

05  FTC: Consell de Facultat. FHEAG: Consell de Facultat.

07
  Dia de les Facultats. Festa de Sant Pacià. 50è aniversari de l'erecció canònica de la Facultat de Teologia de Catalunya.

12 
 FTC: Reunió de Departaments – Gestió. FHEAG: Reunió de Departaments.

15-16  FHEAG: Jornades d'Estudi "Les basíliques històriques de la ciutat de Barcelona II: La Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor".

19  FTC: Consell Permanent. FHEAG: Consell Permanent.

23  Final de les classes. Festes Pasquals.

 
Dl
 
Dm
 
Dc
 
Dj
 
Dv
 
Ds
 
Dg
 
 
 
 
 
 
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
   

09  Represa de les classes. FTC: Reunió de Departaments - projecte de recerca. FHEAG: Reunió de Departaments. S'obre la matrícula per a les proves d'accés a la FTC per a majors de 25,40 i 45 anys.

16  FTC:Consell Permanent. FHEAG: Consell Permanent.

23
  FTC: Reunió de Departaments – Projecte de recerca. FHEAG: Reunió de Departaments.

27  Es tanca la matrícula per a les proves d’accés a la FTC per a majors de 25, 40 i 45 anys
 
30 Dia no lectiu.

 

MAIG
 
JUNY
Dl
 
Dm
 
Dc
 
Dj
 
Dv
 
Ds
 
Dg
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 

01  
Festa del treball. No lectiu.

07  FTC: Reunió de Departaments – Gestió. FHEAG: Reunió de Departaments.

09  Proves d’accés a la FTC: Prova escrita per a majors de 25 i 45 anys.

10  FTC: Jornada acadèmica de Sagrada Escriptura: 
«La reforma d'Israel en els escrits bíblics»

14  FTC: Consell de Facultat. FHEAG: Consell de Facultat.

21  Festiu. No lectiu
 
23 Proves d’accés a la FTC: Prova específica per a majors de 25 anys i
entrevista per als majors de 40 i 45 anys.


28  
FTC: Reunió de Departaments – Projecte de recerca. FHEAG: Reunió de Departaments.

25  FTC: Acaben les classes de Cinquè curs.

28-31  Inscripció per als exàmens d'assignatures pendents (3a i 4a convocatòria).
 
 
Dl
 
Dm
 
Dc
 
Dj
 
Dv
 
Ds
 
Dg
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

01 FTC: Acaben les classes de Cinquè curs.
 
04 FTC: Consell permanent. FHEAG: Consell permanent
 
06 Reunió dels Directors dels ISCR. Eucaristia d'acció de gràcies. AUSP: Reunió dels Senat Acadèmic.
 
08 Final de curs (institucionals i llicències)
 
11-22 Període d'exàmens
 
JULIOL
 
02-06 Inscripció per als exàmens d'assignatures pendents de Primer i Segon curs (3ª i 4ª convocatòries)
 
09 Matrícula oberta per al curs 2018-2019 (només online)
 
09-20 Ecàmens extraordinaris per a Primer i Segon curs 

Els dies en vermell són no lectius.
Els dies en ombrat corresponen a activitats extraordinàries.