St. Sulpici surt 07:02 i es pon 20:38 surt 11:48 i es pon 02:06

Grau en Teologia

Optativitat obligatòria

PROGRAMACIÓ
 3r. curs
Seminari «Mètodes bíblics»: NT
Curs Interd. «Història i Arts»: temes d’Història i Església
 4t. curs
 Curs Interd. «Església i món»: Doctrina social de l’Església
Seminari «Mètodes teològics»: autors
 
3r. curs
Seminari «Mètodes bíblics»: AT
Curs Interd. «Història i Arts»: Art cristià
4t. curs
Curs Interd. «Església i món»: temes
Seminari «Mètodes teològics»:temes
 

Obligatorietat: els dos Seminaris (60 h)

 

 • Optativitat (60 h):
  • Un o dos Cursos Interdisciplinaris
  • Un o dos Seminaris, a més dels dos obligatoris
  • Hebreu II - III
  • Cursos que són reconeguts per la FTC
 
 • Notes 
  • La càrrega lectiva total de l’optativitat és de 120 hores.
  • Cada Seminari o Curs Interdisciplinari té 30 hores.
  • Els Seminaris i Cursos Interdisciplinaris es programaran a les  mateixes hores de 3r. i 4t. curs per tal de garantir-ne l’optativitat.
  • El curs 2017-2018 es programa l’any A.